SYSTEMY IZOLACYJNE

5dc18212817cc4fad9877cc788ffbc3b.jpg

Informacje wstępne dotyczące izolacji wełną mineralną

Przed rozpoczęciem zakupu warto się zastanowić nad wyborem rodzaju wełny mineralnej. Z niniejszej publikacji dowiesz się w jaki sposób dobrać odpowiedni rodzaj wełny mineralnej do swoich potrzeb oraz w jaki sposób czytać etykiety zamieszczane na opakowaniach wełny mineralnej. Dzięki informacjom zawartym w nowych etykietach możesz samodzielnie w szybki sposób porównać różne rodzaje wełny. Na zakończenie proponujemy kilka krótkich ale niezbędnych informacji dotyczących narzędzi, organizacji i kultury pracy przy izolacji wełną mineralną oraz kilka wskazówek dotyczących ogólnych zasad wykonania izolacji.


Znając rodzaj przegrody możesz łatwo wybrać odpowiedni produkt. Poniżej znajdziesz tabele, które w prosty sposób pozwolą Ci wybraćoptymalny rodzaj wełny mineralnej do Twoich potrzeb.

3e3831c0e33a5de970eac721ad2f2d15.gif
0fe7e6a713de489260dc772fb65788ca.gif


Polskie produkty w Unii Europejskiej.

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym stanowi część wspólnego rynku, który podlega unijnemu systemowi oceny i oznaczania wyrobów. Wyroby budowlane, produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN, są oznaczane znakowaniem CE. W zbiorze polskich norm jest już, identyczna z europejską,polska norma PN-EN 13162.


Nowa etykieta.
Zasadniczą różnicą jest pojawienie się znaku CE w miejsce znaku budowlanego, wprowadzenie kodu oznaczenia produktu i zmiana dokumentu odniesienia. Wyroby objęte normą nie potrzebują już aprobat technicznych.

5930ce7526e16dad307bca52f37282a1.gif


Kod oznaczenia produktu.

Kod oznaczenia wyrobu informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia. Kod wyrobu może zawieraćnastępujące symbole:

MW skrót terminu wełna mineralna
EN 13162 numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób
Ti tolerancja na grubość
DS(T+) stabilność wymiarowa w określonej temperaturze
DS(TH) stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności
CS(10/Y)i naprężenia ściskające lu wytrzymałość na ściskanie

TRI wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
PL(5)i obciążenie punktowe
WS nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu
WL(P) nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
SDi przenikanie pary wodnej
CPi sztywność dynamiczna
CC9(i1/i2/y)δc pełzanie przyściskaniu
APi praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
AWi ważony współczynnik pochłaniania dźwięku
AFi odporność przepływu powietrza

gdzie: "i" wskazuje odpowiednią klasę lub poziom, "δc" wskazuje naprężenia ściskające, "y" podaje liczbę lat

Narzędzia, organizacja i kultura pracy:

d87ffd3e23d2d37798e6f14b3f58ff7f.gif

 

Przeczytać zalecenia producenta.

 

 

51a480761567c7c3c0c263c6adc69956.gif
Nosić odpowiednie rękawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.

 


4913a40a9a3ff0da4d13a6e1ec9f8cd1.gif
Nosić okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru.

 

 

17f4fc195bd68f4833c6abbd6d53fa28.gif
Zapewnić dobrą wentylacjęmiejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawać otwarte.

 


71d60569942a5aa1e0105740ac65601f.gif
Ciąć nożem lub piłką. Nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych.

 


b33253dbbeba5e4689f180032b3cbaa0.gif
Utrzymać w czystości miejsce pracy.

 


2d68de06811a8f44462a64fc1fa3fd4d.gif
Po zakończeniu pracy umyćsię i wytrzepać, a najlepiej odkurzyć ubrania robocze

 

 

CopyRight © 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone systemyizolacyjne.pl